Adatkezelési tájékoztató

Miről lesz szó?

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

a Vászondi Kft. működésével kapcsolatban

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a Vászondi Kft. határozott elkötelezettségét fejezi ki a személyiségi jogok és az

adatvédelem iránt. A Vászondi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a birtokába kerülő személyes adatokat a lehető

legnagyobb körültekintéssel, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően, a Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal, az

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

1. AZ ADATKEZELŐ, WEBSHOP ÜZEMELTETŐ ADATAI

Az adatkezelő neve: Vászondi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő rövidített neve: Vászondi Kft.

Az adatkezelő székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 41.

Az adatkezelő postacíme: 1135 Budapest, Szegedi út 41.

Az adatkezelő e-mail címe: vaszondigumi@gmail.com

Az adatkezelő cégbírósági bejegyzési száma: 01-09-172857

Az adatkezelő adószáma: 24341617-2-41 (EU adószám: HU24341617)

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-119966/2017.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Az Adatkezelő ügyfeleivel és érdeklődőivel elsősorban elektronikus úton, e-mailben tartja a kapcsolatot. Az Adatkezelő nem elérhető folyamatosan telefonon. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím: vaszondigumi@gmail.com.

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért adatkezeléssel kapcsolatban is a központi elérhetőségen (e-mail: vaszondigumi@gmail.com) érdeklődhet.

3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen Adatkezelési Tájékoztató érvényes az Adatkezelő valamennyi tevékenységére, munkafolyamatára, és az Adatkezelő által működtetett valamennyi weboldalra, elsősorban, de nem kizárólag, a https://vaszondigumi.hu címen elérhető weboldalra.

4. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK FIZIKAI HELYE

Az Adatkezelő minden személyes adatot az 5. pontban felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol. Az Adatkezelő nem tárol személyes adatot saját számítógépein, mobiltelefonjain vagy mobil adathordozókon. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.

5. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

Online fizetés szolgáltatója:

Barion Payment Zrt

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

A továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, neve, e-mail címe, számlázási neve, számlázási címe.

Az adattovábbítás célja: weboldalon keresztüli, bankkártyával történő fizetés szolgáltatás biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó napjától számítva 8 év.

Számlavezető bank:

K&H Bank Zrt.

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Cégjegyzékszám: 01-10-041043

Adószám: 10195664-4-44

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, bankszámlaszáma.

(NEM az Adatkezelőtől származó, továbbított adat, hanem a felhasználó adja meg közvetlenül az Adatfeldolgozó számára.)

Az adatkezelés célja: átutalással történő fizetés szolgáltatás biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó napjától számítva 8 év.

Számlázószoftver szolgáltatója:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Számlázz.hu)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

A továbbított adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, számlázási neve, számlázási címe.

Az adattovábbítás célja: számla kiállításának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó napjától számítva 8 év.

Könyvelés:

K+J Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66.

Cégjegyzékszám: 13-09-124347

Adószám: 24771117-1-41

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve, számlázási címe.

Az adattovábbítás célja: számla kiállításának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó napjától számítva 8 év.

Tárhelyszolgáltató:

Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Adószám: 23495919-2-41

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása (tevőlegesen, erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálásával).

A továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, neve, e-mail címe.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából (blogértesítők, ajánlatkérések esetén).

Az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig illetve ameddig adatai törlését nem kéri.

Weboldal statisztikai szoftver üzemeltetője:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Google Information Technology Services Limited Liability Company)

Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cégjegyzékszám: 01-09-861726

Adószám: 13561677-2-41

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.

A továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az érintett által használt operációs rendszer, a böngésző típusa, a képernyő felbontása.

Az adattovábbítás célja: statisztikai elemzések készítése, ezáltal Adatkezelő szolgáltatásai minőségének ellenőrzése és javítása.

Az adatkezelés időtartama: 2 év.

Megjegyzés. A statisztikai adatgyűjtés és elemzés a Google Analytics elnevezésű szolgáltatás használatával történik. A weboldalak látogatása során kapott adatokat Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó nem azonosítja konkrét személyekkel, azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon lehet elemezni.

A Google Analytics működéséről részletes információ elérhető az alábbi weboldalon:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

6. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT

6.1. A személyes adatok megadása önkéntesen történik.

6.2. A megadott személyes adatokat Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, az 5. pontban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek vagy gazdasági társaságnak semmilyen körülmények között nem adja át. Az adatokról az Adatfeldolgozók (a műszaki szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatokat képeznek és tárolnak.

6.3. Az érintett által megadott adatok valódiságát Adatkezelő nem ellenőrzi.

6.4. Az Adatkezelő nem végez profilozást érdeklődői, ügyfelei, az általa üzemeltetett weboldalak látogatói, feliratkozói illetve

ajánlatkérői viselkedése, érdeklődési köre, vagy az általuk magadott egyéb adat alapján, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

6.5 A weboldalak látogatóinak beazonosítása Adatkezelőnek nem célja, és nem tesz lépéseket ennek érdekében.

6.6. Az érintettek az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vehetik anélkül is, hogy regisztrálnának.

7. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adja meg tájékoztatását.

A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már nyújtott be tájékoztatási

kérelmet. Az érintett által már megfizetett költségtérítést az Adatkezelő visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatást az Adatkezelő csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha az értesítés elmaradása az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.2. Az adatok hozzáféréséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozásnak joga;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ;

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az érintett kérelmének benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül megadja a tájékoztatást a fentiekről.

7.3. Az adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt pontatlan személyes adatok helyesbítését illetve a hiányos adatok kiegészítését.

Az adatok módosítását illetve kiegészítését az érintett önállóan elvégezheti az Adatkezelő által küldött e-mailben az adatmódosító űrlapra mutató hivatkozásra kattintva, vagy a központi e-mail címre (vaszondigumi@gmail.com) küldött elektronikus levélben kérheti, hogy az Adatkezelő végezze ezt el.

7.4. Az adatok törléséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni

kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése

céljából;

• közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból,

közérdek alapján;

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását az Adatkezelő 14 napon belül elvégzi.

Az Adatkezelő a jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.

Magyarázó megjegyzés. Az adatok törlése nem történhet meg olyan adatok esetében, amelyeket az Adatkezelőnek

törvényi kötelezettsége tárolni (vásárlások, fizetések, számlák 8 évig).

7.5. Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé

teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem

kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Az adatok hordozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett kérelme esetén az Adatkezelő PDF és/vagy CSV formátumban elküldi az érintettnek az általa kezelt adatokat. A kérelmet az érintett az Adatkezelő központi e-mail címére (vaszondigumi@gmail.com) küldött elektronikus levélben nyújthatja be.

7.7. A tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálja, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő úgy dönt, hogy az érintett tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő megtagadja a kérés teljesítését abban az esetben, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő elmulasztja a határidőt, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat.

Megjegyzés. Ha bármilyen problémát észlel, kérjük, keressen meg minket e-mailben (vaszondigumi@gmail.com) vagy a székhelyünkre címzett ajánlott, tértivevényes postai levélben, és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsuk a problémát.

7.8. A bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Megjegyzés. Mielőtt bírósághoz vagy felügyeleti hatósághoz fordulna panaszával, kérjük, keressen meg minket e-mailben

(vaszondigumi@gmail.com) vagy a székhelyünkre címzett ajánlott, tértivevényes postai levélben, egyeztetés, és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében.

7.9. Panasztevési jog

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a felügyelő hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu

Bővebb információ: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

8. SÜTIK („COOKIE”-K) HASZNÁLATA AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALAIN

A sütik („cookie”-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a testreszabott kiszolgálás érdekében a weboldalon keresztül, a weboldal használatával kerülnek a látogató számítógépére, úgy, hogy azokat a látogató internetes böngészője menti le és tárolja el, majd a későbbi látogatás során olvas vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik általános feladatai:

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek páldául online tranzakciók igénybevételekor,

így nem kell újra begépelni őket;

• megkönnyítik a weboldal használatát;

• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, Opera, stb) többsége

alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. A weboldal látogatója a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasíthatja vagy letilthatja. A felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az látogató előzetes hozzájárulását (például hitelesítő, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik). A weblapok a weboldal megnyitásakor, azaz az első látogatás megkezdésekor rövid tájékoztatást adnak a hozzájárulást nem igénylő és a hozzájárulást igénylő sütikről egyaránt (amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik), és kérik a felhasználó hozzájárulását a sütik alkalmazásához.

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személy vagy gazdasági társaság az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthet. A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapok esetleg nem az elvárt módon működnek.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Jogalap: nem igényel hozzájárulást. Leírás: a sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény javítása.

Időtartama: böngésző session (munkamenet).

Statisztikai (harmadik féltől származó) sütik

Jogalap: az érintett kifejezett hozzájárulása (tevőlegesen, erre vonatkozó kapcsoló bekapcsolásával).

Leírás: az Adatkezelő a weboldalain alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat a weboldal fejlesztésének, és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak lejáratukig, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény javítása.

Időtartama: legfeljebb 180 nap.

A harmadik féltől származó sütikről részletesen itt olvashat: https://www.google.com/policies/technologies/types/

A Google Analytics adatvédelméről részletesen itt olvashat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

9. EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK

Az Adatkezelő az érintett adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja, az Adatfeldolgozók esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítja, hogy azok ne használhassák az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulásával ellentétes célokra.

A bíróság, az ügyészség, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben az Adatkezelőnek teljesítenie kell adatszolgáltatási kötelezettségét, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Adatkezelő az adatkezelésben és/vagy az adatfeldolgozásban részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az érintett személyes adatait megismerni. Az érintett személyes adatait az Adatkezelő megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, valamint óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól, és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Az Adatkezelő szervezeti intézkedések keretében ellenőrzi a fizikai hozzáférést, közreműködőit és munkavállalóit folyamatosan oktatja, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartja. A technikai intézkedések keretében az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használnak.

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapokon keresztül történő adattovábbításért azonban a jelen számítástechnikai körülmények miatt nem tud teljes felelősséget vállalni. Az Adatkezelő szigorú előírásokat tart be az érintett adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Megjegyzés. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás minden intézkedés ellenére sem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg hozzáféréseit, jelszavát, a jelszót senkivel se ossza meg. Szintén kérjük együttműködését abban, hogy weblapjaink használata közben olyan számítógépet használjon, amelynek vírusmentességét biztosította.

Budapest, 2018. május 24-én

Kérj időpontot

Angyalföld, XIII. kerület Szegedi út 41 vagy 70
Megosztás itt: twitter
Oszd meg Twitteren
Megosztás itt: linkedin
Oszd meg Linkdinen
Megosztás itt: pinterest
Oszd meg Pinteresten
Megosztás itt: skype
Küldd el Skypeon
Megosztás itt: whatsapp
Küldd el WhatsAppon
Megosztás itt: email
Küldd el emailben

Sebességindex

Sebességindex táblázat (speed index, SI)  A gumiabroncs oldalfalán a méret után található betű. A maximálisan megengedett sebességet jelöli. A táblázat mutatja a betűkhöz tartozó sebességértékeket.

Tovább »
Vászondi Gumiszerviz Angyalföld Szegedi út 41 gumijavítás
Gumiszerviz
Vászondi Gumiszerviz

Gumijavítás

Gumijavítás általában akkor lehetséges, ha a defektet kisebb sérülés okozta (pl. tüske, szilánk, csavar, stb.). Ez lehet szegtapaszolás, ami nagyjából olyan, mint amikor egy gumimatracot egy kis javítómatricával megragasztunk.

Tovább »